Bảng giá

Mọi hoạt động làm việc,

hợp tác của bạn đều được miễn

* Hành tinh nâng cao sắp ra mắt

Hành tinh cơ bản

Miễn phí

$0 

Miễn phí hoàn toàn cho

Hành tinh cơ bản

  • 5 nhóm

  • 5 chủ đề ở từng nhóm

  • 10 thành viên cho mỗi chủ đề

Sử dụng miễn phí

Hành tinh nâng cao

Nâng cao

$4.99 

Mua theo năm

cho một người một tháng


 

Mua theo tháng, $6.99

 

  • 40 nhóm

  • 25 chủ đề ở từng nhóm

  • Thoải mái thêm thành viên

  • Bỏ quảng cáo

Mua ngay